Home | Waarom | Hoe | Groepen | Vacature | Contact | Overheidsgebed

Nieuws

RIJKSGEBED COORDINATOREN PER MINISTERIE

Centrale Coördinator Rijksgebed:
Mevrouw A. de Boer
06-38825321
A. de Boer

Mede-co÷rdinatoren Rijksgebed:
De heer R. den Boer
06-21214937
R. den Boer

en de heer J. Wever
06-25684355
J. Wever

Ministerie van Algemene Zaken
Gebedsgroep in oprichting
Mevrouw A. de Boer
06-38825321
A. de Boer

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tezamen met Ministerie van Veiligheid en Justitie
2 wekelijks op donderdag 12.30 - 13.00 uur
Frans van Deursen
06-46869413
F. van Deursen

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Iedere woensdag: 12.45 - 13.30 uur
Mevrouw K. Koeleman
070-3484106 | 06-20771489
K. Koeleman

Ministerie van Defensie, Kalvermarkt
Iedere dinsdag, 12.00-12.30 uur
De heer L. Jaspers Faijer
06-27262283
L. Jaspers Faijer

Groepen bij Defensie (kazernes) kunt u vinden onder: www.ncok.nl

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en LNV [* groepen]
Donderdag: 12.15 - 12.45 uur(Gebedsgroep)
De heer Douwe Holwerda
06-52690646
via A. de Boer

Ministerie van Financiën [* groepen]
2 wekelijks op dinsdag 12:15 - 13:00 uur
De heer Pieter van Dalen
06-15655124
Pieter van Dalen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Hoftoren
Donderdag: 12.30 - 13.00 uur Hans van de Zand
06-46849240
Hans van de Zand

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Elke 2e maandag v.d. maand, 12.30 - 13.00 uur
Mevrouw Lisanne Meinen
06-54393656
E. Meinen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu [* groepen]
2 wekelijks op dinsdag 12.30 - 13:00 uur
Dhr. Hans van Dijk
06-15359523
Hans van Dijk

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Elke 1e en 3e dinsdag van de maand: 12.30 - 13.00 uur
Mevrouw L. Miedema-Hilhorst
070-3407410
L. Miedema-Hilhorst

GROEPEN BIJ DEFENSIE

De gebedsgroepen bij Defensie (kazernes) kunt u vinden bij:
NCOK

GROEPEN BIJ INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Hoofddorp, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Saturnusstraat 50
De heer H. Hekstra
023-5663230 (avond: 023-5639367)
H. Hekstra

Middelburg, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, Poelendaelesingel 18
De heer E. Mostert
0118-622759
E. Mostert

Rotterdam, Rijkswaterstaat, Boompjes 200 (Directie Zuid-Holland en Adviesdienst Verkeer en Vervoer)
De heer K. van der Wilt
06-21711934
K. van der Wilt

Utrecht, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Rail)
De heer K. van Herwaarden
06-52354204
K. van Herwaarden

Utrecht, Diverse RWS-Diensten
De heer W. Spenkelink
06-11526115
W. Spenkelink

Emmen, Topografische Dienst Kadaster
De heer B. Kroese
0591-696367
B. Kroese

Zwolle, Kadaster
De heer Wiebrand Top
06-27199516
Wiebrand Top

GROEPEN BIJ ECONOMISCHE ZAKEN EN LNV

Centraal Bureau voor de Statistiek, vestiging Den-Haag (Leidschenveen)
Dinsdag: : 13.00 - 13.30 uur, zaal B1068
De heer M. Aaldijk
Marc Aaldijk

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend NL) Den Haag, gebouw Centercourt
Beatrixlaan 2
Dinsdag: 12.00 - 12.30 uur, zaal 16
De heer Alfred Boom
tel. 06-48131191
A.J. Boom

RVO Deventer, Verzetslaan 30, 3e etage (veelal kamernummer 3.16)
Woensdag: 12.30-13.00 uur
Mevrouw R. Lamain
0570-668878
R. Lamain

Utrecht (nVWA)
Dinsdag: 12.30 - 13.00 uur
De heer H.P. de Bie
06-10259488
H.P. de Bie

Wageningen (nVWA), Geertjesweg 15, vrij lokaal in kelder
Dinsdag of donderdag: 12.30 - 13.00 uur
De heer A. de Haas
06-15892007
A. de Haas

GROEPEN BIJ FINANCIEN

Apeldoorn: Belastingdienst/CICT
De heer H. de Jong
06-21263705
H. de Jong

Den Haag: Belastingdienst, Pr. Beatrixlaan 512
De heer P. Kailas
088-1522892
P. Kailas


Bijgewerkt 19 februari 2019