Home | Waarom | Hoe | Groepen | Vacature | Contact | Overheidsgebed

Nieuws

INHOUD EN VORM VAN RIJKSGEBED

Dagelijks komen christenen bijeen om te bidden in naam van Jezus. Zij doen dat in de lunchpauze op het ministerie of daarbuiten. De vorm van de samenkomsten verschilt onderling nauwelijks van elkaar.

De vaste elementen in een Rijksgebed-samenkomst zijn:

 • De samenkomst is in een kamer van een collega of in een vergaderzaal of in de kantine;
 • De bijeenkomst wordt geopend met het lezen van een passage uit de Bijbel;
 • De dank- en gebedspunten worden verzameld;
 • De aanwezigen danken en bidden met elkaar.

De deelnemers van het Rijksgebed zitten rustig op een stoel en bidden meestal hardop, soms met opgeheven handen. Los van de lichaamshouding is de hartsgesteldheid zeker zo belangrijk. Het gaat dan om zaken als:

 • Onze eerbied vanwege Gods heiligheid;
 • Onze overgave en afhankelijkheid;
 • Onze dankbaarheid en blijdschap;
 • Onze eerlijkheid en oprechtheid;
 • Onze geloofsvertrouwen en geborgenheid;
 • Onze liefdevolle toewijding en aanbidding;
 • Onze bereidheid tot gehoorzamen en dienen;
 • Onze opdracht er voor en met Hem te zijn;
 • Onze wens om Zijn wil te leren kennen.