Home | Waarom | Hoe | Groepen | Vacature | Contact | Overheidsgebed

Nieuws

PLATFORM GELOOFSGESPREKKENDe huiskamer als vertrekpunt

Belangrijk onderdeel van de vorige Nationale Synode, in 2010, waren de geloofsgesprekken. In die gesprekken vertelden gelovigen uit tientallen verschillende kerken en achtergronden elkaar over hun geloof. Voor velen bleek het een verademing en een feest van herkenning! In de aanloop naar de volgende editie willen we die geloofsgesprekken graag voortzetten.
Op de bestaande website www.nationalesynode.nl is een nieuw deel toegevoegd over de geloofsgesprekken. De insteek is dat mensen uit allerlei christelijke kerken zich aan kunnen melden voor een geloofsgesprek. De gespreksmethode is nieuw en werd in Nederland voor het eerst toegepast op de Nationale Synode 2010 te Dordrecht.
Nu is er dus de gelegenheid zelf een interkerkelijk geloofsgesprek te organiseren: gewoon in de huiskamers van Nederland. Mensen kunnen zelf tijd en plaats aangeven en wijk-, dorps-, of stadsgenoten kunnen zich vervolgens daarop inschrijven. Mensen die mee willen doen kunnen eenvoudigweg klikken op de knop ‘Aanmelden’ van genoemde website en de rest wijst zich vanzelf.

De stuurgroep van de Nationale Synode hoopt dat door deze interkerkelijke geloofsgesprekken de eenheid onder christenen in ons land groeit en daarmee bij kan worden gedragen aan de voortgang van het Evangelie in ons land.

Zelf een gesprek organiseren?
Via deze link is het vanaf deze week mogelijk zelf een geloofsgesprek te organiseren in je straat, buurt, wijk of waar dan ook. Kijk op het speciaal hiertoe ontwikkelde platform en organiseer zelf een gesprek. Of, haak aan bij een gesprek dat iemand in jouw omgeving heeft geïnitieerd. Aanmelden is in een minuutje gebeurd.