Home | Waarom | Hoe | Groepen | Vacature | Contact | Overheidsgebed

Nieuws

Residentie Pauzediensten

Al meer dan vijfentwintig jaar worden in Den Haag de zogenaamde Residentie Pauzediensten gehouden. Dit zijn korte diensten gedurende de lunchpauze. Tijdens een dergelijke dienst zijn de sprekers een predikant uit de regio en een politicus van één van de christelijke politieke partijen.

Deze diensten worden één maal per maand om 12.30 uur gehouden in de Waalse Kerk, Noordeinde 25 (schuin tegenover het paleis Noordeinde).
Het jaarthema voor 2018 luidt: Gehoorzame vreemdeling
De thema's in de eerste brief van Paulus zijn actueler dan ooit.
Er is dankbaar gebruik gemaakt van het boekje 'Vreemde vogels' van Stefan Paas en Gert-Jan Roest dat recent is verschenen.

De volgende dienst is op:

    Dinsdag 19 juni 2018
    Onderwerp Verdraagzaamheid in de politieke arena?, nav 1 Petrus 3:8-12
    met dr. Roel Kuiper (1e Kamer CU), ds. A. Vastenhoud uit Den Haag (PKN) en Frans Riessen op het orgel

De eerst volgende diensten staan gepland voor:
    dinsdag 17 september 2018 en dinsdag 16 oktober.
Info via A. Fraanje: 070-3853076 of via e-mail:ahfraanje@solcon.nl
zie ook de website: Christelijk Sociaal Den Haag