Home | Waarom | Hoe | Groepen | Vacature | Contact | Overheidsgebed

Nieuws

Residentie Pauzediensten

Al meer dan vijfentwintig jaar worden in Den Haag de zogenaamde Residentie Pauzediensten gehouden. Dit zijn korte diensten gedurende de lunchpauze. Tijdens een dergelijke dienst zijn de sprekers een predikant uit de regio en een politicus van één van de christelijke politieke partijen.

Deze diensten worden één maal per maand om 12.30 uur gehouden in de Waalse Kerk, Noordeinde 25 (schuin tegenover het paleis Noordeinde).
Het jaarthema voor 2017 luidt: "De vrucht van de Geest"
Paulus noemt in Galaten 5: 22 de negenvoudige vrucht van de Geest:
"Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing."

De volgende dienst is op:

    Na het reces op maandag 18 september 2017
    Onderwerp "Trouw (SV geloof)", nav Mattheus 25 : 14 - 30
    met dhr. P. Schalk, lid 1e Kamer (SGP) en ds. W. Harinck

De eerst volgende diensten staan gepland voor:
dinsdag 17 oktober 2017 en dinsdag 21 november 2017.
Info via A. Fraanje: 070-3853076 of via e-mail:ahfraanje@solcon.nl
zie ook de website: Christelijk Sociaal Den Haag