Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. [1 Tim. 2:1-4 NBV]

Het Rijksgebed is het netwerk van christelijke ambtenaren, voor mensen die met elkaar nadenken over de relatie werk en geloof en met elkaar bidden. Een informeel initiatief van en voor medewerkers van de Rijksoverheid. Elk ministerie heeft zo’n Rijksgebedsgroep, waar medewerkers in de lunchpauze bij elkaar komen.

NIEUWS

VACATURE

Bidders zijn altijd nodig. De leiders van ons land hebben ondersteuning van het gebed nodig om dagelijks beslissingen te nemen die goed zijn voor ons land. Wat we nu zoeken is:

Bidder m/v
Voor 30 minuten per week

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • Overwegingen uit de Bijbel delen
  • Gebedsonderwerpen aandragen
  • Bidden

De functie vraagt om:

  • Christelijke levensovertuiging
  • Bewogenheid voor ons land en onze politieke en ambtelijke leiders
  • Inleveren van 1 lunchpauze per week

Wij bieden een zeer opbouwende en goed bestede lunchpauze vol van geestelijke fitness.

Interesse? Kom dan een keer langs of neem contact op met één van de groepen. De groepen en hun contactpersonen staan genoemd op de pagina Rijksgebedsgroepen.