Recentelijk vond de Rijksgebedsbijeenkomst plaats t.g.v. Dankdag voor Gewas en Arbeid en hielden we een overdenking over het geven van tienden, zoals het staat in Deut. 14:28-29, is het heel verrassend hoe God  deze regel instelde. Zeker als we dat plaatsen tegenover Deut. 12:17-18:

17Het is niet toegestaan om in uw eigen woonplaats een feestmaal aan te richten van de tienden van uw graan, wijn en olie, of van uw eerstgeboren runderen, schapen en geiten, van uw gelofteoffers, uw vrijwillige gaven en de andere heffingen. 18Want dat mag alleen gebeuren ten overstaan van de HEER, uw God, op de plaats die Hij uitkiest. Dat geldt voor ieder van u, voor uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en voor de Levieten die bij u in de stad wonen. Ten overstaan van de HEER, uw God, zult u genieten van de vrucht van uw arbeid.

Er is veel om God voor te danken, al zien we oorlogen en geweld om ons heen. God is erbij te midden van al de chaos in deze wereld en we zien nog altijd Gods genade voor Nederland.

Zo hebben we natuurlijk gebeden voor de oorlog in Israël en de TK-verkiezingen, en weten wij dat onze gebeden voor onze overheid, regering en onze koning het verschil maken, dat God oplossingen geeft.

Rijksgebedsbijeenkomst t.g.v. Dankdag voor Gewas en Arbeid op 1 november 2023