COÖRDINATOREN

Centrale Coördinator Rijksgebed:
Mw. A. Trapman-van Poppelen, a.h.trapman-vanpoppelen@minezk.nl

Mede-coördinatoren Rijksgebed
Johan de Vos, http://volgt
W. Spaan, w.d.spaan@minfin.nl
R. den Boer, rob.denboer@rvo.nl

MINISTERIES

Ministerie van Algemene Zaken
Voor nadere informatie:
Mw. A. Trapman-van Poppelen, a.h.trapman-vanpoppelen@minezk.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tezamen met Justitie en Veiligheid
2 wekelijks op dinsdag of donderdag: 12.30-13.00 uur
F. van Deursen, f.v.deursen@minjenv.nl

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Iedere woensdag of donderdag: 12.45 – 13.30 uur
Mw. N. Donk, BidstondBZ@minbuza.nl

Ministerie van Defensie/Kalvermarkt Den Haag
Iedere dinsdag: 12.00 – 12.30 uur
E. van der Weide, E.vd.Weide@mindef.nl

Ministerie van Defensie (kazernes) / NCOK
Een lijst met kringen van de NCOK staat op hun website.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en LNV
Iedere donderdag: 12.15 – 12.45 uur
mw. Johanneke Henstra, j.m.a.henstra@minlnv.nl of mw. A. Trapman-van Poppelen, a.h.trapman-vanpoppelen@minezk.nl

Ministerie van Financiën
wekelijks op dinsdag: 12:15 – 13:00 uur
J. Boot, j_boot@douane.nl

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
2 wekelijks op dinsdag: 12.30 – 13:00 uur
Stijn Imhof, stijn.imhof@minienw.nl

Ministerie van Justitie en Veiligheid, tezamen met Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2 wekelijks op dinsdag of donderdag: 12.30-13.00 uur
F. van Deursen, f.v.deursen@minjenv.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Hoftoren)
Iedere woensdag: 12.15 – 12.45 uur
H. v.d. Zand, j.w.vandezand@minocw.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2 wekelijks op maandag: 12.30 – 13.00 uur
mw. C. Schep, cschep1@minszw.nl

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Elke 1e en 3e dinsdag van de maand: 12.30 – 13.00 uur
P. Roza, p.roza@minvws.nl

GROEPEN BIJ ECONOMISCHE ZAKEN en LNV

Centraal Bureau voor de Statistiek, vestiging Den Haag (Leidschenveen)
Dinsdag: 13.00 – 13.30 uur, zaal B1068

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Den Haag (gebouw Centercourt, Pr. Beatrixlaan 2)
Dinsdag: 12.00 – 12.30 uur, zaal 16
A. Boom, alfred.boom@rvo.nl

NVWA Utrecht
Dinsdag 12.30 – 13.00 uur
H.P. de Bie, h.p.de.bie@minlnv.nl

NVWA Wageningen (Geertjesweg 15)
Dinsdag of donderdag: 12.30 – 13.00 uur
A. de Haas, a.m.dehaas@nvwa.nl