COÖRDINATOREN

Centrale Coördinator Rijksgebed:
Mw. A. de Boer, 06-38825321, A.deBoer@minezk.nl

Mede-coördinatoren Rijksgebed
J.G. Wever, 06-25684355, j.g.wever@minjenv.nl
P. van Dalen, 06-15655124, p.dalen@minfin.nl
R. den Boer, 06-21214937, rob.denboer@rvo.nl

 

MINISTERIES

Ministerie van Algemene Zaken
1x p/mnd. donderdag.
L. Zoutendijk, 06-25736447, C.Zoutendijk@minaz.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tezamen met Justitie en Veiligheid
2 wekelijks op dinsdag of donderdag: 12.30-13.00 uur
F. van Deursen, 06-46869413, f.v.deursen@minjenv.nl

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Iedere woensdag: 12.45 – 13.30 uur
Mw. N. Donk, 06-46395639, BidstondBZ@minbuza.nl

Ministerie van Defensie/Kalvermarkt Den Haag
Iedere dinsdag: 12.00 – 12.30 uur
Mw. L.D. de Zoete, 06-51345383, LD.d.Zoete@mindef.nl

Ministerie van Defensie (kazernes) / NCOK
Een lijst met kringen van de NCOK staat op hun website.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en LNV
Iedere donderdag: 12.15 – 12.45 uur
Via mw. A. de Boer, 06-38825321, A.deBoer@minezk.nl

Ministerie van Financiën
2 wekelijks op dinsdag: 12:15 – 13:00 uur
J. Boot, 06-55692894, j.boot@minfin.nl

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
2 wekelijks op dinsdag: 12.30 – 13:00 uur
H. van Dijk, 06-15359523, Hans.van.Dijk@minienw.nl

Ministerie van Justitie en Veiligheid, tezamen met Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2 wekelijks op dinsdag of donderdag: 12.30-13.00 uur
F. van Deursen, 06-46869413, f.v.deursen@minjenv.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Hoftoren)
Iedere donderdag: 12.30 – 13.00 uur
H. v.d. Zand, 06-46849240, j.w.vandezand@minocw.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2 wekelijks op maandag: 12.30 – 13.00 uur
J. van Gemeren, 06-21306172, JvGemeren@minszw.nl

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Elke 1e en 3e dinsdag van de maand: 12.30 – 13.00 uur
Mw. E. Taverne, 06-11585126, e.taverne@minvws.nl

 

GROEPEN BIJ ECONOMISCHE ZAKEN en LNV

Centraal Bureau voor de Statistiek, vestiging Den Haag (Leidschenveen)
Dinsdag: 13.00 – 13.30 uur, zaal B1068
M. Aaldijk, m.aaldijk@cbs.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Den Haag (gebouw Centercourt, Pr. Beatrixlaan 2)
Dinsdag: 12.00 – 12.30 uur, zaal 16
A. Boom, 06-48131191, alfred.boom@rvo.nl

NVWA Utrecht
Dinsdag 12.30 – 13.00 uur
H.P. de Bie, 06-10259488, h.p.de.bie@minlnv.nl

NVWA Wageningen (Geertjesweg 15)
Dinsdag of donderdag: 12.30 – 13.00 uur
A. de Haas, 06-15892007, a.m.dehaas@nvwa.nl

 

OVERIGE GROEPEN

Gebedswandeling voor Israël
1x p/mnd. op donderdag: 12.15-12.45 uur
Info via mw. A. de Boer, 06-38825321, A.deBoer@minezk.nl