Christen-zijn op je werk en Bedrijfsgebed

De website bedrijfsgebed.nl is bedoeld om christenen te steunen in hun werksituatie. Daar is veel actuele informatie beschikbaar over o.a. ‘bidden op het werk’ met een overzicht van alle geregistreerde bedrijfsbidstondgroepen en organisaties, alle netwerken van christen-professionals, veel links naar verwante websites, activiteitenagenda, boekenlijst, verwijzing naar ‘Alpha op de werkplek’ en ‘Business Alpha’ en ‘Posters bedrijfsgebed’ voor alle kerken en christelijke gebouwen in Nederland.

 

Prayer Impact

De contactpersonen/coördinatoren van het Rijksgebed, Justice House of Prayer/24-7Gebed en het comité Kroonbede hebben het verlangen ontvangen om een Haags gebedsnetwerk te starten om in eenheid te bidden voor de Hooggeplaatsten.
Het gaat om het parlement, het koningshuis, het kabinet, gerechtsdienaren, de (top) ambtenaren, koepelorganisaties, de adviseurs en lobbyisten en andere invloedrijke personen, bedrijven en organisaties in Den Haag.
Wij hebben de visie om met werknemers van deze organisaties en andere gepassioneerde bidders binnen en buiten de kerken een Haags gebedsnetwerk te bouwen, dat impact heeft op de besluitvorming en besluitvormers in Den Haag.
Onze visie is gebaseerd op 1 Timotheüs 2: 1-5.
Doel is elkaar te bemoedigen en te versterken in dit gebed. Behalve dat we elkaar gaan uitnodigen voor de diverse gebedsmeetings en gebedsinitiatieven, kunnen we ook gezamenlijk initiatieven ontwikkelen.

Website: Prayer Impact.

 

Stichting 24-7Gebed

Stichting 24-7Gebed is verbonden met een wereldwijde gebedsbeweging die gedragen wordt door veel verschillende kerken en organisaties. We willen de kerk mobiliseren om Nederland te veranderen door gebed weer prioriteit te geven. Niet alleen in de kerk. Juist ook daarbuiten. O.a. op het werk. Een gebedsbeweging die gekoppeld is aan het opkomen voor recht. Een beweging van mensen die over kerk muren heen God beter willen leren kennen en die hun dorpen en steden willen winnen voor Jezus Christus. We richten ons op 5 pijlers.

Website: Stichting 24-7Gebed.

 

Op de Bres voor Nederland

Deze organisatie brengt 4 keer per jaar een gebedsbrief uit met gebedspunten ten aanzien van landsbestuurders en Koninklijk Huis in Nederland. De gebedspunten gaan ook over grenzen heen en reiken tot in het EU-verband. Er is een vaste kern van duizend bidders voor het Kabinet. U kunt op hun website meer lezen en direct e-mail contact kan via Cees Vork.

 

Residentie pauze dienst

Maandelijks is er in de Waalse kerk aan het Noordeinde 25 in Den Haag gebed voor het Koningshuis, Volksvertegenwoordigers de Regering en Nederland in z’n geheel. Nadere informatie en data van bijeenkomsten kunt u krijgen, door te bellen met: Aart Fraanje – 070 – 3853076; E-mail: ahfraanje@solcon.nl.
Zie ook de website Christelijk Sociaal Den Haag.

 

Prinsjesdagontbijt

Ieder jaar is er in september het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt in Wassenaar, waar genodigde politici, leidinggevenden en het internationale bedrijfsleven in de ochtend bijeen komen voor bezinning en gebed. In aansluiting op de gebedsmeeting is er een seminar dat tot 12.00 uur duurt.

 

Kroonbede

De landelijke gebedsdienst van Stichting Kroonbede, waar samen wordt gebeden voor de overheid vindt plaats in de Bethlehemkerk in Den Haag. De samenkomst wordt georganiseerd door de Stichting Residentie Pauzediensten, Evangelische Alliantie, Stichting Hart voor Den Haag en Zendtijd voor kerken.

 

Landelijk Netwerk voor Christen Politieambtenaren

Netwerk voor politiemensen met gebedsgroepen en tal van andere activiteiten.
Website: Landelijk Netwerk voor Christen Politieambtenaren.