Christen-zijn op je werk en Bedrijfsgebed

De website bedrijfsgebed.nl is bedoeld om christenen te steunen in hun werksituatie. Daar is veel actuele informatie beschikbaar over o.a. ‘bidden op het werk’ met een overzicht van alle geregistreerde bedrijfsbidstondgroepen en organisaties, alle netwerken van christen-professionals, veel links naar verwante websites, activiteitenagenda, boekenlijst, verwijzing naar ‘Alpha op de werkplek’ en ‘Business Alpha’ en ‘Posters bedrijfsgebed’ voor alle kerken en christelijke gebouwen in Nederland.

 

Prayer Impact

Prayer

Wij geloven in de kracht van het gebed en nemen de bijbelse opdracht te bidden voor bestuurders en hooggeplaatsten serieus:

“Bid zo ook voor koningen en alle anderen die een hoge positie hebben, opdat wij in rust en vrede mogen leven en de Here vrij in alles kunnen dienen” 1 Timotheüs 2:2 HTB;

Door het gebed vragen we aan God om ons concrete oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en inspirerende werkwijzen te geven, vanuit Zijn wijsheid. Mozes, Daniël en Jozef zijn onze voorbeelden in de bijbel.

Impact

Wij geloven dat we als christenen het verschil maken in ons werk, in landen, regio’s, steden, buurten en mensen;

We zijn trendsetter (de kop) en niet trendvolger (de staart);

Als trendsetter zijn we geroepen om op te pakken, aan te pakken, door te pakken. Zo maken we samen impact op onze werkplek, bijvoorbeeld bij de overheid, bedrijven, media en onderwijs;

Onze uitdaging is het brengen van hemel op aarde.

Website: Prayer Impact.

 

Stichting 24-7Gebed

Stichting 24-7Gebed is verbonden met een wereldwijde gebedsbeweging die gedragen wordt door veel verschillende kerken en organisaties. We willen de kerk mobiliseren om Nederland te veranderen door gebed weer prioriteit te geven. Niet alleen in de kerk. Juist ook daarbuiten. O.a. op het werk. Een gebedsbeweging die gekoppeld is aan het opkomen voor recht. Een beweging van mensen die over kerk muren heen God beter willen leren kennen en die hun dorpen en steden willen winnen voor Jezus Christus. We richten ons op 5 pijlers.

Website: Stichting 24-7Gebed.

 

Op de Bres voor Nederland

Deze organisatie brengt 4 keer per jaar een gebedsbrief uit met gebedspunten ten aanzien van landsbestuurders en Koninklijk Huis in Nederland. De gebedspunten gaan ook over grenzen heen en reiken tot in het EU-verband. Er is een vaste kern van duizend bidders voor het Kabinet. U kunt op hun website meer lezen en direct e-mail contact kan via Cees Vork.

 

Residentie pauze dienst

Maandelijks is er in de Waalse kerk aan het Noordeinde 25 in Den Haag gebed voor het Koningshuis, Volksvertegenwoordigers de Regering en Nederland in z’n geheel. Nadere informatie en data van bijeenkomsten kunt u krijgen, door te bellen met: Aart Fraanje – 070 – 3853076; E-mail: ahfraanje@solcon.nl of info@residentiepauzediensten.nl.

 

Prinsjesdagontbijt

Ieder jaar is er in september het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt in Wassenaar, waar genodigde politici, leidinggevenden en het internationale bedrijfsleven in de ochtend bijeen komen voor bezinning en gebed. In aansluiting op de gebedsmeeting is er een seminar dat tot 12.00 uur duurt.

 

Kroonbede

De landelijke gebedsdienst van Stichting Kroonbede, waar samen wordt gebeden voor de overheid vindt plaats in de Bethlehemkerk in Den Haag. De samenkomst wordt georganiseerd door de Stichting Residentie Pauzediensten, Evangelische Alliantie, Stichting Hart voor Den Haag en Zendtijd voor kerken.

 

Landelijk Netwerk voor Christen Politieambtenaren

Netwerk voor politiemensen met gebedsgroepen en tal van andere activiteiten.
Website: Landelijk Netwerk voor Christen Politieambtenaren (tijdelijk niet bereikbaar).